KNMP | Video Handvest

Apothekers vind je overal. Gewoon in het straatbeeld, om je medicijnen op te halen. Maar ook in ziekenhuizen, bij zorgverzekeraars als beleidsmaker of als adviseur bij de overheid. Ondanks de uiteenlopende werkvelden hebben al deze professionals één verbindende factor. Zij zijn allemaal apotheker.

KNMP

KNMP Als brancheorganisatie heeft de KNMP het op zich genomen het ‘Handvest van de Apotheker’ te publiceren. Een document dat de fundering legt onder het ‘apotheker zijn’ ongeacht waar men werkzaam is. Aan ons de taak om het handvest krachtig samen te vatten en op een aantrekkelijke manier in beeld te brengen.

Behind the scenes / making of

Deze keer gingen we fanatiek aan de slag met Element 3D voor After Effects. Zo maakten we het handvest in 3D, doken we in de kernwaarden en het DNA van de apotheker. We gebruikten Plexus om de complexe relatie tussen de apothekers en hun positie in de maatschappij te illustreren en combineerde het geheel met een rustige, professionele voiceover.